Renda garantida de ciutadania i Prestació complementària a prestacions estatals (activables)

21222 - rgc_complement_estatal_activable Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

L'objectiu de la Renda garantida de ciutadania (RGC) és garantir que tots els ciutadans de Catalunya puguin fer-se càrrec de les despeses essencials per al manteniment propi o de les persones que integren la unitat familiar o de convivència. La prestació complementària vol complementar les prestacions estatals fins als imports de l'RGC. 

Llegiu-ne més

Consulta les mesures temporals durant la crisi sanitària pel coronavirus

Tríptic informatiu Renda garantida de ciutadania i Prestació complementària a prestacions estatals.

Cal tenir cita prèvia per poder sol·licitar la prestació. Es pot demanar a través l'Assistent virtual de la Renda Garantida de Ciutadania o bé trucant al 900 400 012.

Per aportar documentació o comunicar un canvi en un expedient de renda garantida ja iniciat cal trucar al telèfon gratuït 900 800 046

  • Renda garantida de Ciutadania (RGC): A persones que no disposin dels recursos econòmics mínims per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna.
  • Complement: A persones que, tot i percebre una altra prestació estatal, no disposin dels recursos econòmics mínims per a atendre les necessitats bàsiques d'una vida digna.
Què necessiteu fer?

Data actualització  13.07.2020