Inscripció al Programa català de refugi

20916 - programa_catalunya_refugi Departament d'Igualtat i Feminismes benestar

Inscripció per ser mentor o mentora de persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades per ajudar-les en el procés d’aprenentatge i consolidació de la llengua, de descoberta de l’entorn i d’ampliació
 de la xarxa social i donar-los suport
 en l’itinerari laboral o per ser entitat col·laboradora del programa.

Llegiu-ne més

Atesa la intensitat i la dedicació que es requereix, aquesta tasca no s’ha plantejat per ser desenvolupada de manera individual: l’acompanyament es preveu més efectiu si els mentors o mentores formen el seu propi grup d’acollida. Cal que els grups d’acollida formats per persones que prèviament es coneixen, que tenen lligams de confiança mútua (familiars, d’amistat, de feina, d’àmbit escolar, del lleure, etc.), de manera que entre elles es puguin donar suport i complementar-se, cadascuna dins el seu àmbit d’actuació, en l’acompanyament a la persona sol·licitant de protecció internacional o refugiada.

  • Persones físiques que vulguin participar com a mentors i mentores. Cal estar inscrits individualment i indicar el correu de la persona portaveu del grup d’acollida, format per un mínim de 2 persones i un màxim de 5 persones.
  • Entitats que vulguin col·laborar en el Programa.
Què necessiteu fer?

Data actualització  13.10.2021