Registre Oficial de Professionals de l'Educació en el Lleure de Catalunya

22233 - Registre Oficial de Professionals de l’Educació en el Lleure de Catalunya Departament de Drets Socials benestar

El Registre té com a objecte la identificació de les persones que tenen una titulació oficial que les habilita per exercir de professionals de l’educació en el lleure, tant de manera voluntària com remunerada.

Llegiu-ne més

Si teniu el títol i carnet de monitor/a o de director/a, expedit per la Direcció General de Joventut, ja esteu inscrits/es d’ofici al Registre i no cal que feu cap tràmit.

Aquest tràmit només es pot fer per internet. La documentació que aporteu per un altre canal no es tindrà en compte ni es computarà a efectes de data de presentació. La petició genèrica no és vàlida per a aquest tràmit.

  • A persones que tenen una titulació oficial per exercir de professionals de l’educació en el lleure. No obstant això, s’inscriuran d’ofici i de manera automàtica:
    • Les persones que obtinguin el diploma de monitor/a o director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil en alguna de les escoles reconegudes per l’òrgan competent en matèria de joventut.
    • Les persones que tenen el diploma de monitor/a o director/a que expedeix la Direcció General de Joventut amb anterioritat a l’entrada en vigor a l'Orde.
Què necessiteu fer?

Data actualització  19.10.2021