Prestació per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius

21527 - Prestacions per al manteniment de les despeses de la llar per a determinats col·lectius Departament de Treball, Afers Socials i Famílies benestar

Prestació mensual per a persones que no poden atendre amb els seus ingressos les despeses pròpies del manteniment de la llar habitual, pel fet que el cònjuge, o el familiar fins al segon grau, amb qui compartien despeses ha mort. Té com a finalitat garantir l'ús de l'habitatge habitual tot facilitant una vida independent.

Llegiu-ne més

Aquests ajuts se sotmeten al règim fiscal vigent en el moment del seu atorgament.

Què necessiteu fer?

Data actualització  22.03.2021