Prestació complementària a pensió no contributiva, per invalidesa o jubilació

7282 - Prestació complementària a pensió no contributiva, per invalidesa o jubilació Departament de Drets Socials benestar

Prestació permanent destinada a complementar la pensió de la modalitat no contributiva (PNC) del Sistema de Seguretat Social per a aquelles persones que no es poden incorporar al món del treball. La quantia màxima és de 161,54 euros mensuals.

Llegiu-ne més

La percepció d'aquest complement està vinculada a la percepció de la pensió no contributiva (de jubilació o d'invalidesa).

Què necessiteu fer?

Data actualització  17.08.2021