Informe d’integració social per renovar/modificar la residència temporal

9878 - Informe d’integració social per renovar/modificar la residència temporal Departament d'Igualtat i Feminismes benestar

Aquest informe facultatiu servirà per acreditar l'esforç d'integració de la persona estrangera en el procés de renovació de la seva autorització de residència temporal (no lucrativa, per reagrupament familiar, treball per compte d’altri i treball per compte propi). 

Llegiu-ne més

La sol·licitud d'informe s'ha de presentar, preferentment, a l’Ajuntament on la persona sol·licitant està empadronada per tal d'accelerar l'elaboració de l'informe.

Què necessiteu fer?

Data actualització  07.09.2021