Pagar la taxa i sol·licitar l'informe

Pagar la taxa i sol·licitar l'informe 9873 - Informe d’adequació de l’habitatge Departament d'Igualtat i Feminismes