Ajut extraordinari per a les persones professionals, tècniques i docents de les arts escèniques, visuals i la música

22379 - 22379-Ajut-extraordinari-professionals-cultura-3ed Departament de Drets Socials benestar
Llegiu més

Què necessiteu fer?

En línia
En termini
Sol·licitar l'ajut
En línia
En línia
 
No En termini
Fer esmenes a la sol·licitud, aportar documentació, respondre requeriments i/o comunicar el desistiment
En línia
En línia
En termini
En termini

Data actualització  17.08.2021