Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica de les entitats del Tercer Sector Social per fer front els efectes de la COVID-19

22269 - 22269-Ajut-entitats-tercer-sector-social-covid19 Departament de Drets Socials benestar
Llegiu més

Què necessiteu fer?

En línia
En termini
Sol·licitar l'ajut
En línia
En línia
 
No En termini
Aportar documentació, respondre requeriments i/o comunicar el desistiment
En línia
En línia
En termini
En termini

Data actualització  04.12.2020