Directoris i cercadors d'entitats i establiments

Des d'aquesta secció podeu accedir a les dades de moltes entitats, establiments, equipaments i serveis que treballen en els àmbits d'actuació del Departament.

 • Cercador d'entitats i establiments de serveis socials
  Aquest cercador inclou les entitats, establiments i serveis socials inscrits al Registre d'entitats i establiments de serveis socials de Catalunya. Incorpora tant els centres públics com els centres concertats o col·laboradors i els centres íntegrament privats.
 • Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA)
  Els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA), distribuïts per tot el territori de Catalunya, reben els casos d'alt risc de maltractament o de desemparament d'infants que detecten els serveis socials d'atenció primària, les instàncies judicials o policials o la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, fan el diagnòstic i la valoració dels menors i de la situació familiar, i proposen les mesures més adequades per a cada cas.
 • Centres de protecció de menors desemparats
  A Catalunya existeixen diversos tipus de centres de protecció per a menors desemparats, en funció del tipus de cas i l'edat. Són els centres d'acolliment, els centres residencials d'acció educativa (CRAE), els centres residencials d'educació intensiva (CREI) i els centres de primera acollida.
 • Cens d'entitats juvenils de la Direcció General de Joventut
  El cens general de la Direcció General de Joventut és una eina que permet accedir a un gran nombre d'associacions juvenils i d'entitats que treballen prioritàriament per als joves.
 • Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya (Xanascat)
  La Xarxa Nacional d'Albergs Socials de Catalunya, gestionada per l'Agència Catalana de la Joventut, inclou 45 albergs repartits per la costa i l'interior, la muntanya i la plana, en indrets de gran interès natural i cultural .
 • Instal·lacions juvenils
  Aquesta base de dades de la Direcció General de Joventut ofereix informació dels albergs de joventut, els campaments, les cases de colònies, les granges escoles i les aules de natura autoritzats a Catalunya.
 • Entitats i establiments d'atenció a persones amb discapacitat

  El Departament posa a la vostra disposició els següents directoris d'entitats especialitzades en l'atenció a persones amb discapacitat: Centres d'Atenció a Persones amb discapacitat (CAD); establiments i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, d'entitats de suport a l'autonomia a la pròpia llar i Centres de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP).

Data d'actualització:  14.10.2020