Comunicat de Treball, Afers Socials i Famílies sobre dades d'Expedients de Regulació Temporal presentats a Catalunya

Torna
Dijous, 14 de maig de 2020
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informa que fins ara s’han presentat a Catalunya 96.967 expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afecten un total de 713.503 persones treballadores.

Els ERTO per força major representen el 93,7% dels presentats, i afecten el 85% de les persones treballadores.

ERTO PER DEMARCACIONS

• Barcelona: 70.802 exp. 561.128 persones afectades

• Girona: 10.878 exp. 68.231 persones afectades

• Lleida: 5.342 exp. 30.208 persones afectades

• Tarragona: 7.645 exp. 44.579 persones afectades

• Terres de l’Ebre: 2.300 exp. 9.357 persones afectades

CATALUNYA: 96.967 exp. 713.503 persones afectades


ERTO PER ACTIVITAT ECONÒMICA

• Serveis: 78.875 exp. 503.993 persones afectades

• Indústria: 8.315 exp. 142.514 persones afectades

• Construcció: 7.807 exp. 45.593 persones afectades

• Agricultura: 705 exp. 3.982 persones afectades

• Sense Especificar: 1.265 exp. 17.421 persones afectades

DIVISIONS ECONÒMIQUES AMB MÉS ERTO

• Serveis de Menjar i begudes: 19.154 exp. 108.578 persones afectades

• Comerç detall exc. Vehicles motor: 12.671 exp. 56.404 persones afectades

• Altres activitats de serveis personals: 6.880 exp. 18.578 persones afectades


COMARQUES AMB MÉS ERTO

• Barcelonès: 32.182 exp. 243.083 persones afectades

• Vallès Occidental: 10.407 exp. 91.408 persones afectades

• Baix Llobregat: 9.091 exp. 95.337 persones afectadesEl web de l’Observatori del Treball i Model Productiu es poden consultar la totalitat d’aquestes dades.

http://observatoritreball.gencat.cat/ca/inici