Nota premsa

El Govern crea el Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social per consolidar el reconeixement d'aquest col·lectiu a la societat catalana

Torna
Dimarts, 07 de juny de 2016
  • En el marc d’aquest programa s’impulsarà la renovació i avaluació del Pla Integral del Poble Gitano a Catalunya i es crearà una estructura que promogui i consolidi la participació institucional de les gitanes i els gitanos a la societat catalana
El Govern ha aprovat la creació del Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social. Aquest programa té com a objectius prioritaris impulsar la renovació del Pla integral del poble gitano de Catalunya; consolidar el reconeixement i la participació institucional dels gitanos i les gitanes, i planificar noves metodologies i circuits de treball més eficients i innovadors, per tal de millorar-ne l'impacte social.
 
El programa, que té una durada de 3 anys prorrogable, restarà adscrit a la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que compta amb les competències en matèria d’atenció i promoció del poble gitano a Catalunya.
 
En el marc del nou programa s’establiran les bases per a la implementació, la renovació i l’avaluació del Pla integral del poble gitano, que defineix les polítiques públiques del Govern de la Generalitat per millorar les condicions de vida dels gitanos equiparar el compliment dels seus drets amb la resta de la ciutadania. En aquest sentit, es desplegaran estratègies per implementar actuacions d'èxit en els àmbits d'educació, treball, cultura, justícia, salut, habitatge, interior, mitjans de comunicació, foment de l'associacionisme i ens locals.
 
El Programa del Poble Gitano i de la Innovació Social també preveu impulsar una nova estructura que consolidi el reconeixement i la participació institucional del poble gitano a la societat catalana.
 
D’altra banda, s’analitzaran nous circuits de col·laboració i metodologies d'intervenció que permetin donar resposta als reptes de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de manera més efectiva, eficient i sostenible i es planificaran accions transversals que contribueixin a incrementar l'impacte social dels projectes d’aquesta Direcció en el territori. En aquest sentit, el Programa definirà processos participatius estables i un diàleg continu entre la ciutadania i la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària, tot incorporant la cultura d'innovació en l'estructura, els projectes i els equips de treball.