Estadístiques de l'àmbit dels afers socials

Contingut: Recopilació de dades i indicadors temàtics sobre les matèries del Departament.

Actualització de les dades: En funció del tipus d’informació facilitada.

Format de les dades: .xlsx, .csv, .pdf

 

 

Estadístiques i estudis en l'àmbit Treball