Ajut econòmic extraordinari per a l'organització i funcionament de les activitats d'educació en el lleure

Arran de l'afectació que ha suposat per a entitats i empreses organitzadores d'activitats d’educació en el lleure la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19, s'ha creat una prestació extraordinària amb l'objectiu de minimitzar l’impacte econòmic de l’adequació d’aquestes activitats als requisits de prevenció, protecció i higiene establerts per les autoritats sanitàries.  L'import màxim que es destina a aquest ajut és d'un milió d'euros.

Presentació de sol·licituds
Del 4 al 24 d'agost de 2020.

Quantia de la prestació
S'estableixen dues línies d’ajuts: la línia A, per a despeses d'inversió (amb un import màxim per ajut de 100.000 euros), i la línia B, per a despeses corrents (amb un import màxim per ajut de 900.000 euros). 

Requisits
Totes les entitats beneficiàries han de complir els següents requisits:

  • Han d’organitzar, almenys, una activitat de lleure educatiu en la qual participin menors de 18 anys, entre el 22 de juny i el 13 de setembre del 2020. S’exclouen les activitats consistents en casals esportius, estades o campus esportius i rutes esportives.
  • L’activitat o activitats han de complir les mesures de prevenció, protecció i higiene establertes per les autoritats sanitàries corresponents en relació amb la Covid-19.
  • L’activitat o activitats han de complir amb el que disposa el Decret 267/2016, de 5 de juliol, i en particular, amb el règim de notificació que s’hi estableix.
  • No han d’estar aplicant un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació en alguna activitat vinculada a les activitats de lleure educatiu de l’estiu de l’any 2020.