La secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, lliura a Perpinyà els premis de fotoperiodisme jove Clic 2019