En plena crisi per la COVID-19 l'emancipació de les persones joves se situa per sota del 20%