El Govern aprova un Protocol de prevenció d'abusos sexuals en l'àmbit de l'educació en el lleure a Catalunya