Formació bàsica per a professionals que formen part d’un Espai de Reflexió Ètica