Tabulació de les principals dades estadístiques de l’enquesta