Alberich, N.; Rubio, C., i Serracant, P. 2016. Marxar per tornar. L’adquisició de competències professionals en l’emigració internacional de les persones joves