Normativa de referència per a entitats, serveis i establiments socials

Aquest recull normatiu, dividit en àmbits temàtics, és una eina útil per aquelles entitats, serveis i establiments socials que es volen inscriure al RESES. Consta d'una normativa genèrica que és comuna a tots els àmbits, a més dels diferents apartats on les persones interessades poden consultar les normatives que contenen els requisits necessaris per prestar els serveis i altres aspectes que afecten al desenvolupament de les seves activitats.

Genèrica

Discapacitat

Infància

Data d'actualització:  20.11.2014