Comitè d'Avaluació de Necessitats Socials

 

Marc normatiu

Any de creació

Missió

Funcions

Composició

Unitat directiva del departament responsable de l'òrgan

Contacte

Data d'actualització:  22.01.2010