Els plans locals d'inclusió social (PLIS) són eines de planificació estratègica adaptades a les necessitats i les realitats de cada territori, que tenen com a missió l'elaboració, l’impuls i la coordinació d'iniciatives, mesures i accions d'intervenció social que permeten detectar i afeblir els factors d'exclusió social i vulnerabilitat, amb l'objectiu principal d'incloure i aconseguir més cohesió social de tota la població, mitjançant la integralitat, la transversalitat i el treball en xarxa amb tot el conjunt d'actors que operen al territori.

La voluntat d'aquesta base de dades és difondre actuacions desenvolupades i implementades mitjançant les oficines tècniques dels PLIS, i considerades com a bones pràctiques segons uns criteris tècnics preestablerts. Al mateix temps, es pretén que els ens locals i les entitats socials puguin aprofitar el coneixement de les diferents experiències realitzades arreu de tot el territori català en matèria d'inclusió social.

Informació relacionada