Servei de suport a l'autonomia a la pròpia llar

Aquest servei ofereix orientació i suport a les persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental que viuen soles, en parella o conviuen amb altres persones (màxim, quatre) i que plantegen determinades necessitats o tenen carències que no poden satisfer elles mateixes.

Té per objecte contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la vida diària, tant a la seva llar com en la comunitat, possibilitant la seva autonomia.

La tinença de la llar pot correspondre a la pròpia persona usuària, a una de les persones usuàries o a l'entitat prestadora del servei.

Requisits d'accés

Data d'actualització:  22.05.2015