Les llars residència són equipaments d'acolliment residencial, de caràcter temporal o permanent, adreçats a persones amb un grau de discapacitat intel·lectual igual o superior al 33% que necessiten la provisió d'un servei substitutori de la llar pel fet de ser impossible o desaconsellable viure a la pròpia llar.

A les llars residència s'ofereixen serveis d'atenció global orientats al manteniment i la millora de l'autonomia de les persones assistides: 

 • Serveis generals bàsics (acolliment, allotjament i manutenció)
 • Atenció a la salut i seguretat personal a la llar
 • Atenció a la depedència i capacitat funcional
 • Atenció social
 • Assessorament i supervisió

 

Aquests serveis els presten professionals de manera personalitzada i amb diferent intensitat de suport en l'atenció a les persones assistides, en funció de les seves necessitats individuals. A la mateixa sol·licitud en què es demana accedir a un recurs de centre de dia també es fa referència a l'accés a la llar residència i a la residència, sigui quin sigui el seu nivell d'atenció.

Tenint en compte la discapacitat de la persona que es beneficia d'aquest recurs, s'establirà un nivell diferent d'atenció, un tipus diferent d'atenció per part del professional (més o menys hores) i un mòdul econòmic (més o menys alt) que es pagarà a l'entitat que ofereix aquest recurs: 

 

 • Discapacitat psíquica
   • Suport limitat
   • Suport limitat (trastorn de conducta)
   • Suport extens
   • Suport extens (trastorn de conducta)
   • Suport generalitzat
 • Discapacitat física
   • Suport intermitent
   • Suport limitat

 

Per a sol·licitar l'ingrés, cal adreçar-se al Servei de valoració i orientació a persones amb discapacitat (CAD) que correspongui per zona, on s'elaborarà i supervisarà un programa individual i es dictaminarà el tipus de residència més adient per a cada cas.

Data d'actualització:  21.03.2018