Per a què serveix el reconeixement de la discapacitat