Pensió no contributiva per invalidesa (PNC)

Què és i qui hi pot accedir

Quantia de la pensió

Procediment de sol·licitud

Informació relacionada

Obligacions i tràmits associats

Incompatibilitats

Pensió complementària a la pensió no contributiva

Informació relacionada

Ajuts al lloguer per a titulars de pensió no contributiva

Informació relacionada

Data d'actualització:  02.01.2015