Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat

Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

Torna

Passeig del Taulat, 266-270 08019 Barcelona

Envia per correu electrònic icona tancar finestra

* Camps obligatoris

 • Cal introduir el nom
 • El correu no és vàlid
 • Cal validar el test de verificació
 • Envia

Responsable

Sra. M. Gemma Pifarré Matas Perfil

Càrrec

secretària del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat

icona amuntAMUNT

Funcions

Són funcions del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat:

 1. Assessorar i informar el Govern en matèria de promoció de l'accessibilitat i proposar criteris d'actuació en aquest àmbit.
 2. Fomentar les actuacions en matèria de promoció de l'accessibilitat.
 3. Avaluar el grau de compliment d'aquesta llei i els avenços produïts en matèria d'accessibilitat.
 4. Les altres que li siguin atribuïdes per reglament.

icona amuntAMUNT

Composició

El Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat és integrat pels membres següents:

 1. El conseller del departament competent en matèria de promoció de l'accessibilitat, que n'exerceix la presidència.
 2. El secretari sectorial o el director general competent en matèria de promoció de l'accessibilitat o, si escau, el secretari general del departament competent en aquesta matèria, que n'exerceix la vicepresidència.
 3. Un nombre de vocals determinat per reglament en representació de:
 1. L'Administració de la Generalitat.
 2. L'Administració local.
 3. Les entitats associatives de representació dels col·lectius de persones amb discapacitat.
 4. Els experts en l'àmbit de l'accessibilitat.
Poden assistir a les reunions del Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat els representants dels sectors afectats o els experts en matèries específiques que hi siguin convocats.

El Consell per a la Promoció de l'Accessibilitat ha d'establir mecanismes de participació per a garantir la consulta prèvia a les entitats o col·lectius de persones que no hi siguin representats, amb relació a les actuacions o mesures que afectin sectors concrets, per mitjà de grups de treball, d'audiències prèvies o d'altres mecanismes.

icona amuntAMUNT

Data d'actualització: 08/10/2021