Serveis socials per a persones amb dependència

Tenen caràcter prioritari i es faciliten a través de l'oferta del Sistema públic de serveis socials mitjançant centres i serveis públics o privats concertats degudament acreditats. Hi poden accedir totes aquelles persones que hagin obtingut el reconeixement oficial de la situació de dependència en algun dels graus establerts.

El Departament resol quins serveis socials s'assignen en cada cas a les persones amb dependència a partir del Programa individual d'atenció (PIA), segons la situació personal, l'entorn familiar i la disponibilitat de serveis.

El Sistema públic de serveis socials preveu que les persones en situació de dependència puguin accedir a determinats serveis socials bàsics i a serveis socials especialitzats.

En cas que no sigui possible l'atenció mitjançant algun d'aquests serveis (públics o concertats), s'atorgaran prestacions econòmiques vinculades, en tot cas, a l'adquisició de serveis.

 • Serveis d'atenció domiciliària
  Aquests serveis inclouen l'ajuda al domicili i els serveis de les tecnologies de suport i cura, popularment més coneguts com a Telealarma i Teleassistència.
 • Discapacitat intel·lectual
  Les persones amb situació de dependència per discapacitat intel·lectual poden accedir a centres de dia d'atenció especialitzada, a acolliment residencial i als serveis de teràpia ocupacionals i de temps lliure.
 • Discapacitat física
  Les persones amb situació de dependència per discapacitat física tenen a l'abast centres de dia d'atenció especialitzada, suport a l'autonomia a la pròpia llar, acolliment residencial, centres ocupacionals i un servei d'assistència personal.
 • Discapacitat sensorial
  Les persones sordcegues amb situació de dependència tenen dret a un servei d'assistència personal, i per a les persones amb discapacitat visual i pluridiscapacitats afegides a una situació de dependència existeix un servei de suport a la integració sociolaboral i personal.
Data d'actualització:  12.06.2014