Infants menors de tres anys amb dependència

Tot i que la dependència està estretament relacionada amb l'envelliment, pot esdevenir-se a qualsevol edat del cicle vital de les persones, per malaltia, discapacitat o altres limitacions.

El reconeixement de la situació de dependència d'infants menors de tres anys es duu a terme a partir de l'escala de valoració específica (EVE).

La Llei de la dependència també protegeix els infants menors de tres anys i les seves famílies i impulsa accions dirigides a la rehabilitació de les capacitats físiques, mentals i intel·lectuals d'aquests nens i nenes.

Els menors de tres anys que acreditin situació de dependència poden accedir a diverses prestacions econòmiques i de serveis socials per millorar la seva qualitat de vida i la del seu entorn familiar.