La Direcció General d’Igualtat també tramita el certificat 'Faig constar' que els DNI/NIE/Passaport/Llibre de família, correspon a la meva targeta sanitària. Aquest document serveix per demostrar el nom sentit quan alguna persona l’ha de comprovar amb el DNI (cas de la t-16 i altres targetes que estan en tramitació).