Xarxa Nacional d'Emancipació Juvenil

La Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ), creada a partir de l’aprovació de la Llei 33/2010, de l'1 d'octubre de polítiques de joventut de Catalunya, és el conjunt de serveis de titularitat pública que faciliten l’accés a la informació, l’orientació i l’assessorament en diversos àmbits a totes les persones joves de Catalunya. El seu desplegament al territori s’aconsegueix a través de les Oficines Joves i els Punts d’Informació Juvenil com a Serveis d’Informació, Orientació i Assessorament Juvenil.

La seva finalitat és la d’oferir a les persones joves un servei integral d’informació, orientació, assessorament i acompanyament que permeti implementar projectes i activitats que tinguin en compte les transicions – educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes –. Tal com indica el Pla nacional de joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020), les polítiques de joventut han de contribuir al desenvolupament d’una societat socialment més justa, en què l’origen social no determini les expectatives i les possibilitats de les persones joves a l’hora de desenvolupar els seus projectes de vida. La XNEJ ha de ser una eina per a aquest projecte transformador, que afavoreixi l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat social. Per això, ha de tenir en compte la diversitat de formes i models de vida de les persones joves i incidir en els aspectes estructurals i contextuals que dificulten les oportunitats de les persones joves, per evitar la reproducció de les desigualtats.

La fórmula proposada és la corresponsabilitat amb l’entorn institucional, cultural, social i ciutadà, apostant pel treball interdepartamental, en xarxa i comunitari, ja que es considera que, a més a més del jovent, les persones usuàries poden ser també altres professionals que d’una manera o una altra vinculin la seva feina amb la joventut.

La XNEJ és una eina per a aquest projecte transformador, que afavoreix l’apoderament de les persones joves i els processos de mobilitat social. Per això, té en compte la diversitat de formes i models de vida de les persones joves i la seva acció incideix en els aspectes estructurals i contextuals que dificulten les oportunitats de les persones joves, per evitar la reproducció de les desigualtats.

Actualment la XNEJ la composen 44 Oficines Joves i 221 Punts d’Informació Juvenil reconeguts a tot el territori català.

Demarcació territorial Serveis d’Informació, orientació i assessorament juvenil
Barcelona 146 PIJ i 15OJ
Girona 25 PIJ i 8 OJ
Lleida, Alt Pirineu i Aran 9 PIJ i 11OJ
Tarragona 25 PIJ i 6 OJ
Terres de l’Ebre 16 PIJ i 4 OJ

Les oficines joves són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que, de manera interinstitucional i interdepartamental, amb altres administracions (Ajuntaments i Consells Comarcals) i agents, posa a l’abast de la joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés d’emancipació. Una oficina jove és un servei d’informació, orientació, assessorament i acompanyament d’abast comarcal que integra un conjunt de serveis d’informació i orientació i uns serveis especialitzats d’assessorament en matèria de treball, salut, educació, habitatge i mobilitat internacional per a les persones joves.

Un Punt d’Informació Juvenil és un servei, normalment d’abast municipal, que ofereix informació, orientació, i pot oferir assessorament, acompanyament i tramitació de serveis, elabora i dinamitza informació.

Les persones professionals que duen a terme la prestació d’aquests serveis de manera personalitzada, especialistes en l’àmbit de la joventut, coneixen a fons el territori i es coordinen amb la resta d’agents que ofereixen serveis i recursos a les persones joves, de tal manera que aquests serveis esdevenen un referent singular i significatiu per donar resposta integral a les inquietuds i necessitats de la població jove.