Pla Nacional de Joventut de Catalunya

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat) és el marc de referència per a la política de joventut i pretén ser una eina capaç d’adaptar-se als canvis i de donar resposta a les noves necessitats i demandes de les persones joves i del seu entorn.

Concretament, el PNJCat 2020 vigent es planteja fer front a set grans reptes que permetran facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves i apoderar la persona jove com a agent de canvi social. Aquests reptes es concreten en 36 objectius estratègics i 179 objectius operatius a treballar dins a 2020.

A més a més, el PNJCat 2020 incorpora i es desplega a través de l’acció dels agents implicats en les polítiques de joventut: Generalitat, Món local i moviment juvenil organitzat. Per aquesta raó s’articula a partir de tres grans projectes: el Projecte Govern, el Projecte Jove i el Projecte Territori. Cada projecte inclou l’elaboració d’un pla d’actuació per cadascun dels agents, que estableix les prioritats concretes, amb vigència de 4 anys, adaptades a la mirada específica i les problemàtiques que hauran de fer front aquests tres agents. Així doncs, del PNJCat 2020 es desprenen tres plans d’actuació: el Pla d’actuació del Govern de la Generalitat, el Pla d’actuació territorial i el Pla d’actuació jove.