Seminari i conferència-debat "Joves, canvi social i ruptura generacional"