Jornada “Repensar la cultura. Com afavorir la participació cultural de les persones joves”

Jornada “Repensar la cultura. Com afavorir la participació cultural de les persones joves”

El concepte de cultura sempre ha estat objecte de discussió, tant pel que fa al seu abast com pel que fa a l’orientació de les polítiques culturals: cal prioritzar la democratització de l’accés a la cultura legítima o han de centrar-se a estimular la producció cultural a petita escala i en qualsevol format? Si al concepte de cultura hi afegim el de joventut, la polèmica està servida: quines formes d’expressió juvenil formen part de la cultura? Quines cal potenciar, i com fer-ho de manera inclusiva?

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i la Direcció General de Joventut han iniciat una col·laboració per conèixer la participació cultural de les persones joves i per estimular la creació de noves perspectives i eines per afavorir-ne l’augment. Antonio Ariño i Ramon Llopis, sociòlegs especialitzats en temes culturals, han realitzat un estudi en profunditat de l’evolució de la participació cultural de les persones joves a Catalunya des de l’any 2001 fins al 2015, un període en què la irrupció combinada de les TIC i de la crisi econòmica ha capgirat la manera com els joves s’apropen a la cultura. L’anàlisi s’ha fet a partir de les dades de les diverses enquestes de participació cultural elaborades pel Departament de Cultura i ha permès identificar els diferents perfils de participació cultural entre la joventut, els principals obstacles perquè sigui més generalitzada i alguns instruments per aconseguir-ho.

La jornada “Repensar la cultura. Com afavorir la participació cultural de les persones joves” aborda aquestes qüestions i pretén contribuir al debat sobre les polítiques culturals adreçades a joves.

2 de novembre de 2016. Horari: de 9 a 14 h. Aula 1 del CCCB

- Donar a conèixer l’estat de la qüestió de la participació cultural de les persones joves.
- Reflexionar sobre les necessitats d’intervenció en les polítiques culturals adreçades a joves.
- Proporcionar instruments que afavoreixin una participació cultural inclusiva.

- Càrrecs electes i professionals de l’Administració, especialment dels àmbits de joventut i de cultura.
- Responsables d’equipaments culturals que treballin en projectes vinculats amb joventut.
- Membres d’organitzacions i col·lectius socials vinculats a la cultura i/o a la joventut.
- Personal investigador en els àmbits de la cultura i/o la joventut.

De 9 a 9.15 h
Acreditacions


De 9.15 a 9.30 h 
Presentació institucional


De 9.30 a 11 h
Conferència inaugural. Presentació de la publicació La participació cultural de la joventut catalana 2001-2015
Sr. Antonio Ariño, Universitat de València i coautor de l’estudi


D’11 a 11.30 h
Pausa i cafè


D’11.30 a 12.45 h
Taula rodona. Obstacles i incentius per a la participació cultural de la joventut

- Sr. Iván Morales, actor, director, dramaturg, guionista i membre de la companyia de teatre Prisamata
- Sra. Caterina Almirall, comissària d'art contemporani
- Sr. Fito Conesa, artista visual i director del projecte 1418 impulsat pel MACBA i el CCCB 

Moderador: Sr. Ramon Llopis, Universitat de València i coautor de l’estudi


De 12.45 a 14 h
Repensar la cultura. Com estimular la inclusió de les diferents persones joves en la participació cultural

- Sr. Pep Montes, gestor cultural i especialista en joventut.
Repensar la relació entre joventut i cultura des dels ajuntaments
- Sr. Marcos García, gestor cultural a Medialab-Prado.
Repensar les intervencions culturals dirigides a la joventut des de la perspectiva d’un equipament de titularitat pública
- Sra. Marta Ricart, artista.
Repensar la promoció de la producció cultural juvenil tenint en compte la diversitat territorial

Moderadora: Sra. Isona Passola, productora cinematogràfica i vocal de plenari del CoNCA


De 14 a 14.15 h
Cloenda institucional

Aula 1 del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
Carrer de Montalegre, 5. Barcelona

Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i Consell Nacional de la Cultura i de les Arts

Data d'actualització:  18.10.2016