Educació en el Lleure

L’educació en el lleure designa un conjunt d’iniciatives, moviments i experiències que es realitzen en el temps lliure d’infants i joves amb una intencionalitat pedagògica fora del currículum escolar i de l'àmbit familiar. 

La Direcció General de Joventut vetlla perquè l’educació en el lleure a Catalunya sigui de qualitat. Regula la formació dels monitors/es i directors/es d’educació en el lleure, les activitats a l’aire lliure de joves menors de 18 anys, i les instal·lacions juvenils.

Actualment dos grans sectors organitzen activitats d’educació en el lleure durant tot l’any i en períodes de vacances: les grans federacions, que representen l’associacionisme educatiu català i aglutinen centres d’esplai i agrupaments escoltes, i les empreses d’educació en el lleure, un sector empresarial dinàmic i que ofereix propostes educatives de qualitat.

Informació, recursos i tràmits per a l’organització de les acampades, camps de treball, casals de vacances, colònies i rutes en les quals participen menors de 18 anys i la prevenció de riscos durant la seva realització, especialment la tramitació de la notificació de l’activitat.

Correspon a la Direcció General de Joventut, a través del Servei d’Associacionisme i Educació en el Lleure, acreditar, supervisar i impulsar la formació de monitors i directors d'educació en el lleure, reconèixer les Escoles d'Educadors en el Lleure Infantil i Juvenil, la inspecció de les seves activitats, establir o autoritzar els programes de formació i lliurar els diferents diplomes.

La Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils està formada per totes les cases de colònies, albergs de joventut, granges escola, aules de natura i campaments juvenils degudament legalitzats a Catalunya.

XCIJ. Obre en una nova finestra.

Xarxa Catalana d'Instal·lacions Juvenils