Recursos per a professionals

Protocols d'actuació

Estableixen les directrius que les persones professionals han de seguir davant els casos de maltractament infantil.

Perfils professionals

El Comitè d'Experts en Formació de Recursos Humans en l'Àmbit dels Serveis Socials del Departament ha elaborat els perfils professionals en l'àrea d'atenció a la família, la infància i l'adolescència.

Serveis socials especialitzats

La Cartera de serveis socials de Catalunya ofereix informació legal sobre els perfils professionals, les ràtios i els estàndards de qualitat de tots els serveis. Hi ha una categoria de serveis socials especialitzats d'infància, adolescència i joventut.

Informació relacionada

Publicacions

A la secció de Publicacions trobareu un recull de les publicacions relacionades amb infància i adolescència i editades pel Departament des de l'any 2000. Per consultar les obres editades anteriorment, us podeu adreçar a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials.

Aplicatius per a professionals

Accés a aplicatius de gestió d'accés restringit que el departament posa a disposició del col·lectiu professional. 

  • Sini@, sistema d'informació de la infància i l'adolescència
    Eina per a la tramitació, comunicació i informació de les dades relatives a les actuacions i mesures d'intervenció pel que fa a la infància i l'adolescència.

 

  • Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc
    Eina destinada als professionals i a la ciutadania, per a donar-los suport en la valoració de les situacions de risc o de maltractament intrafamiliar dels infants i adolescents, i assessorament sobre l'actuació més adient, per millorar la detecció i la prevenció.

 

  • Eina de cribatge de situacions de risc i desemparament 
    Aquest instrument ha de servir al col·lectiu de professionals tant de la DGAIA com dels Serveis socials per discriminar inicialment les situacions de risc i desemparament dels infants i adolescents i ajudar a determinar el nivell d’intervenció adient.
Data d'actualització:  02.03.2016