Simulador del Mòdul de Suport a la Gestió del Risc (SMSGR)