Infància Respon és un projecte que vol agrupar en un mateix web temàtic tots aquells aspectes rellevants de la vida dels infants, amb la finalitat de promocionar la ciutadania activa d'infants i adolescents i la garantia de drets. El web està adreçat tant a la infància i l'adolescència com a la resta de la ciutadania, professionals i agents implicats en la millora i el benestar de la infància i l'adolescència.

El projecte Infància Respon reposa sobre dos models en línia: El Model de prevenció del maltractament, l'atenció als casos d'assetjament a les escoles, ciberassetjament, violència masclista en adolescents i abusos sexuals , i el Model de participació dels infants i adolescents en un rol de ciutadania activa.

El portal pretén disposar d'una sèrie de continguts en un espai públic, d'accés universal, i d'altres continguts reservats en un espai privat d'ús exclusiu per a professonals identificats. Els continguts d'ambdós espais, tan del públic com del privat, aputaran als dos àmbits o models que s'han comentat (Model de prevenció i Model de participació) i estaran conceptualment diferenciats en un mateix espai web.

Model de prevenció

Model de participació

Data d'actualització:  28.07.2021