Comunicació de maltractaments d'infants i adolescents

Si es té coneixement o sospita de possibles situacions de maltractament es pot contactar amb el servei Infància Respon 116 111. També es pot acudir als serveis socials d'atenció primària del districte, municipi o comarca, o bé comunicar-ho als Mossos d'Esquadra o a la Generalitat de Catalunya.

Infància Respon

Infància Respon és el programa d'actuacions amb què la Generalitat treballa per prevenir i detectar els maltractaments d'infants i adolescents.

Inclou:

  • El telèfon Infància Respon 116 111. Atenció telefònica gratuïta i permanent per a la prevenció i la detecció dels maltractaments d'infants i adolescents. Funciona vint-i-quatre hores al dia els 365 dies de l'any.

 

  • El web Infància Respon. Aquest web també serà un espai des d'on es podrà comunicar a la DGAIA la detecció de situacions de maltractament infantil, entre altres funcions.

 

  • El Registre unificat de maltractaments infantils (RUMI). Aquest registre d'abast nacional, creat el 2007, incorpora informació sobre els futurs nadons i les persones que tenen entre zero i divuit anys que han estat o poden ser víctimes de maltractament, amb l'objectiu de millorar els mecanismes professionals de detecció i prevenció dels maltractaments a infants i adolescents.

Serveis socials d'atenció primària

Els serveis socials bàsics ofereixen informació, orientació i assessorament, i tenen la funció de detectar i prevenir les situacions de risc de tots els grups de població, inclosos els infants i adolescents, especialment si es troben en situació de risc social o d'exclusió. Són, per tant, una de les vies per poder adreçar una denúncia o sospita de maltractament.

Són presents a tot el territori de Catalunya i atenen les situacions de risc social. Quan es tracta de situacions o risc de desemparament, el lideratge de la intervenció l'assumeix l'equip especialitzat EAIA.

Mossos d'Esquadra

També es poden denunciar les situacions de maltractament d'infants i adolescents davant els Mossos d'Esquadra, a qualsevol comissaria.

La policia catalana, a més de rebre les denúncies sobre infants i adolescents en situació de risc, en l'àmbit de la protecció de la infància té les funcions següents:

  • Detecció d'infants i adolescents en situació de risc i presumpte desemparament perquè rebin protecció immediata.
  • Trasllat dels infants i adolescents a les dependències policials i intent de localització dels seus pares o persones tutores legals.
  • Posada a disposició dels infants i adolescents als pares o persones tutores quan són localitzats i justifiquen la situació detectada.
  • En cas de no localitzar els pares o tutors, comunicació i trasllat dels infants i adolescents a la Direcció General d'Atenció al Menor.
  • Col·laboració en recollides d'infants i adolescents desemparats decretades per la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
  • Detecció i trasllat a les dependències policials d'infants i adolescents escapats de centres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència i comunicació subsegüent del fet a aquest organisme.
  • Investigació de les situacions de presumpte risc per a infants i adolescents.

Generalitat de Catalunya

Les denúncies de maltractaments a infants i adolescents es poden adreçar també a la Generalitat a través del telèfon 012 o a les seus del Departament.

Defensor dels infants i joves

En els casos en què es vulgui denunciar un cas de maltractament institucional es pot recórrer al defensor dels infants i joves, adjunt al Síndic de Greuges.

Informació relacionada

Data d'actualització:  21.02.2018

Protocol Marc d'actuacions contra els maltractaments a infants i adolescents ded Catalunya