A Catalunya, l'atenció precoç és un servei social d'atenció especialitzada del Sistema català de serveis socials, universal i gratuït, per als infants de fins a sis anys i les seves famílies.

Aquest servei és prestat pels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP), públics o concertats, organitzats com a xarxa assistencial sectoritzada i repartits per tot el territori de Catalunya.

Accés al servei d'atenció precoç

Hi ha dues vies d'accés al servei d'atenció precoç:

  • Directament, posant-se en contacte amb el CDIAP que presta el servei a la zona de residència de la família.

  • Per indicació o derivació d'algun altre dispositiu assistencial d'atenció a la infància.

L'origen de la necessitat de valoració de l'infant pot provenir de diversos llocs: escola, atenció primària… Atenent la procedència de l'infant és derivat al CDIAP que li correspongui per zona.

El CDIAP fa el diagnòstic a l'infant i, des del CDIAP també, es facilita el tractament que necessitarà: logopèdia, fisioteràpia, tractament psicològic, etc.

En cas d'infants amb alguna discapacitat es podrà tramitar el reconeixement del grau al CAD corresponent en funció del territori.
Data d'actualització:  04.06.2014