Estratègia catalana per a l'acollida i la inclusió dels infants i joves emigrats sols

L’Estratègia és una eina per acollir, incloure i apoderar els infants i adolescents emigrats sols perquè decideixin el seu projecte vital des d’una perspectiva comunitària i determina per primer cop les prioritats d’actuació.

Joves emigrats sols

"Els infants i joves emigrats sols acollits a Catalunya"

Estat de situació actual i avançament de resultats de l'estudi (gener 2019)