Dades del sistema de protecció a la infància de Catalunya

Les dades que s’ofereixen en aquest apartat fan referència al sistema de protecció a la infància de Catalunya, a darrer dia del mes. Es representa, per tant, la situació concreta dels expedients gestionats per la Direcció general en un moment donat del temps (la prevalença). Tanmateix, segons el tipus d’expedient, també s’informa dels nous expedients que s’han obert durant el mes d’estudi independentment de la seva situació en el darrer dia del mes (la incidència).

Informes estadístics mensuals

Mapa de recursos i serveis

Data d'actualització:  27.07.2021