Programes per a la prevenció de la violència masclista

El Programa per a la prevenció i l’abordatge de la violència masclista en l’àmbit comunitari d’origen tradicional s’emmarca dins de la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. El programa té com a finalitat l’eradicació de les pràctiques nocives que parteixen o poden patir les dones migrades.

La  Llei descriu, a l’article 5, els àmbits de la violència masclista i en l’apartat quart, quan tracta de l’àmbit social o comunitari, entre altres manifestacions recull:

  1. La mutilació genital femenina o risc de patir-la, que inclou qualsevol procediment que impliqui o pugui implicar una eliminació total o parcial dels genitals femenins o hi produeixi lesions, encara que hi hagi consentiment exprés o tàcit de la dona.
  2. El matrimoni forçós, que és el que es produeix sense consentiment vàlid de, com a mínim, una de les persones contraents, per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar, que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi, contravenint els requisits de la institució matrimonial que, segons la nostra legislació, no existeix sense consentiment, ni pot celebrar-se sota condició, termini o mode.
  3. Altres formes de violència masclista, dirigides a les dones d’origen estranger especialment: violència en la parella, violència institucional, abusos sexuals intra i extra familiars, abusos sexuals en l’àmbit laboral, violència psicològica, violència física en parelles joves, violència econòmica i violència sexual.

 Pacto de Estado contra la Violencia de Género                         Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad