Tòpics

Desmuntant tòpics

“Les migracions, com han assenyalat bona part dels teòrics, són fenòmens complexos, multidimensionals, que canvien constantment i que produeixen implicacions en les societats emissores, en les societats receptores i en els propis migrants (Massey, 1998; Blanco, 2000;  Arango, 2000; Castels i Miller, 2004). Una de les variables a considerar des de les societats receptores de la immigració són les respostes que des de la política i els governs adopten per tal de regular i oferir solucions als impactes que les migracions ocasionen als serveis públics, a l’entorn social, a les necessitats dels nous ciutadans, etc.”.[1] El malestar que sovint es genera entre els ciutadans per una determinada problemàtica  social lligada amb algun recurs o servei públic acostuma a manifestar-se, en un primer moment, sota forma de rumors tot utilitzant un col·lectiu com a culpable de la situació i acusant a les institucions per un cert favoritisme envers la immigració. Com a resultat immediat i directe d’aquest fet n’és la aparició i permanència de prejudicis i estereotips que es transformen en actituds discriminatòries i xenòfobes que afecten greument la convivència ciutadana i fomenten la fragmentació social.  

[1] “Polítiques de ciutadania i estratègies antirumors a Catalunya: Una lectura crítica” Xavier Casademont Falguera i Pere Cortada Hortalà. 

 

Línia d’acció de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Data d'actualització:  07.09.2018