Prevenció de matrimonis forçats

El matrimoni forçat és un fenomen global que no està associat a determinades cultures o religions. És global perquè és una pràctica present a diferents zones d’Àfrica, Àsia, en algunes parts d’Amèrica Llatina i de l’Europa de l’Est. També a Europa i a Catalunya hi ha matrimonis forçats, motivat especialment per la presència de persones provinents d’alguns territoris on socialment encara s’accepta aquesta pràctica. 

S’entén per matrimoni forçat aquell que es produeix sense el consentiment vàlid de, com a mínim, un dels contraents, per la intervenció de terceres persones de l’entorn familiar (sovint els progenitors), que s’atorguen la facultat de decisió i pressionen perquè aquesta pràctica es produeixi. Això és especialment greu quan els contraents són menors.

L’article 16 de la Declaració dels Drets Humans de Nacions Unides diu que “només mitjançant el lliure i ple consentiment dels futurs esposos, es podrà contraure matrimoni”.

Els matrimonis forçats són, doncs, una greu vulneració d’un dret fonamental i les seves conseqüències fan necessari un treball de sensibilització i formació a les comunitats afectades i la recerca d’estratègies que possibilitin la detecció de casos de risc i el seu abordatge.

Afrontar una pràctica cultural tan estesa i arrelada que incompleix l’article de la Declaració dels Drets Humans és una tasca que afecta a tots els professionals. Als professionals dels diferents departaments de la Generalitat de Catalunya, als de les administracions locals i als d’entitats sense ànim de lucre.