Programa d’acollida d’estudiants refugiats del Líban

CRIDA ALS ESTUDIANTS QUE VULGUIN COMPARTIR HABITATGE AMB ESTUDIANTS REFUGIATS

 

La Generalitat i el conjunt d’universitats catalanes han posat en marxa un programa que farà possible que un primer grup de vint persones refugiades, que resideixen actualment al Líban, puguin prosseguir els seus estudis universitaris a Catalunya. Es tracta de nois i noies refugiades que van veure els seus estudis universitaris interromputs per conflictes armats.

 

La Generalitat es farà càrrec del seu sosteniment i les universitats assumiran el cost de la matrícula i d’un curs inicial de formació centrat en l’aprenentatge del català i el castellà, entre altres iniciatives.

 

El procés de selecció s’ha fet amb criteris objectius i d’acord amb les prescripcions d’ACNUR del Líban.

 

UNA ACOLLIDA AMB LA CIUTADANIA

 

Els processos d’inclusió de les persones refugiades són més exitosos si es fan amb participació de la ciutadania: s’aprenen més ràpidament les llengües oficials, es troben més oportunitats laborals, es participa més i abans en la societat d’acollida, es fomenten les actituds positives i convivencials de la societat d’acollida, etc.

 

CRIDA ALS I LES ESTUDIANTS A COMPARTIR HABITATGE

 

És per aquest motiu que fem una crida a la ciutadania i, especialment, a grups d’estudiants que resideixin en habitatges, per tal que comparteixin una habitació amb un o una estudiant refugiada, que, en qualsevol cas, es farà càrrec del pagament proporcional del lloguer, despeses de llum, aigua, gas, etc., durant un període mínim d’un curs acadèmic.

 

Concretament, es demana:

 

  • Compartir habitatge cedint una habitació, d’ús individual, en bones condicions (la persona refugiada assumirà la part proporcional de totes les despeses).
  • Establir una relació de convivència entre IGUALS amb una distribució de responsabilitats equitativa i una gestió transparent de les despeses de l’habitatge.
  • Compartir temps de lleure amb els estudiants refugiats.
  • Disposar d’un contracte de lloguer o de qualsevol altre títol que habiliti per a l’ús de l’habitatge.
  • Tenir un bon nivell oral de català i castellà.
  • Viure a Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida o Vic.
  • Acceptar participar en el seguiment tècnic del programa.
  • Voler compartir el deure democràtic d’acollir persones refugiades.

 

Les persones que vulguin participar en aquest programa poden escriure un missatge a l’adreça comiteapr@gencat.cat o per telèfon al 93 270 12 30.

Data d'actualització:  12.04.2018