Informes d'estrangeria

Les persones immigrades, han de sol·licitar els informes d'estrangeria per tal d'acreditar:

  • el grau d'integració d'una persona immigrada a Catalunya per accedir a l'arrelament social. 
  • l'adequació de l'habitatge per sol·licitar el reagrupament familiar.
  • l'esforç d'integració per renovar o modificar la residència temporal.
  • l'adequació de l’habitatge per renovació de les autoritzacions de residència en virtut del reagrupament familiar en aquells casos en que el reagrupant ha canviat de domicili habitual respecte del que va acreditar per a obtenir el reagrupament de la seva família.

Per elaborar aquests informes, el Govern de la Generalitat col·labora amb els ajuntaments catalans, l'administració més propera als usuaris. 

Per tal d'emetre i notificar l'informe, les persones interessades han de pagar una taxa, que dependrà del tipus d'informe que se sol·liciti.

Un cop s'ha pagat l'import corresponent, s'ha de presentar la sol·licitud de l'informe a l'Ajuntament on la persona estigui empadronada, se'ns perjudici del que disposa l'article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

A Tràmits gencat, es pot trobar tota la informació sobre les taxes i el seu pagament i com presentar la sol·licitud, quina és la documentació que cal adjuntar, quins són els requisits que s'han de complir, etc. 

Informació relacionada

Data d'actualització:  15.03.2019