Programa de suport a l'acolliment residencial per a gent gran

El Programa de suport a l'acolliment residencial es va crear l'any 1992 amb la finalitat de facilitar l'accés a l'acolliment residencial a aquelles persones majors de seixanta-cinc anys que, per les seves circumstàncies personals, necessiten aquest tipus de servei social i no poden accedir a un establiment públic o un establiment privat finançat amb fons públics.

Aquest Programa s'articula mitjançant el mecanisme de completar l'aportació econòmica que fan les persones grans i llurs famílies amb una prestació fins a arribar al cost d'una plaça residencial escollida per la persona usuària d'entre un conjunt d'establiments col·laboradors adscrits al Programa.

Data d'actualització:  09.04.2021

Informació relacionada