Què és i a qui s'adreça? 

Una eina adreçada a les persones amb dependència o als seus familiars, que permet consultar la posició en les llistes d'accés a les residències i centres de dia on s'hagi sol·licitat una plaça amb finançament públic.

Requisits per accedir a l'aplicació

La persona dependent o el familiar que la representi s'haurà de donar d'alta al Servei d'identificació a les administracions públiques catalanes idCAT Mòbil, amb l'identificador de la persona dependent i el número de mòbil associat (no es podrà associar un mateix mòbil a més d'un identificador). Un cop fet aquest pas, rebrà un missatge SMS al mòbil amb la contrasenya que li permetrà accedir a l'eina. Si la persona no es vol registrar a l’idCAT Mòbil, també té l'opció de fer aquesta consulta adreçant-se als mateixos centres on estigui apuntada o contactant amb els Serveis Territorials del Departament

Funcionament

Quan la persona usuària formuli una consulta, veurà en pantalla quina posició ocupa en les llistes d'accés als centres per a gent gran on hagi sol·licitat plaça i quantes persones estan apuntades a les llistes d'aquests centres. També s'informarà del dia i l'hora en que es realitzi la consulta.